Flere jobber i bygg og anlegg

Publisert: 01.11.2017     Endret: 01.11.2017

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt ut nye tall om byggenæringen. Tallene viser at for bygge- og anleggsvirksomheten i Norge, har sysselsettingen steget med 2,2 prosent fra 2015 til 2016.

sommer 2017 studentboliger.jpg

Sysselsettingen øker i byggenæringen.

-        Det er gledelig at sysselsettingen i bygg- og anleggsnæringen øker i Norge, sier Caroline Nilsen, politisk rådgiver i Byggenæringens Landsforening.

 

Dette er de nye nøkkeltallene:

Omsetning 521,8 milliarder

Antall sysselsatte: 234 788

Antall foretak: 57 231

 

Sysselsettingen øker

Den største veksten finner vi blant foretakene i byggenæringen som driver med oppføring av bygninger. De hadde en økning på 10,1 prosent fra 2015 til 2016, og endte med en omsetning på 270 milliarder kroner i 2016.

Det var også en økning blant foretakene som spesialiserer seg innen bygge- og anleggsvirksomhet. De hadde en økning på 5.8 prosent fra 2015 til 2016, og endte med en omsetning på 203 milliarder kroner i 2016.

 

Stor vekst innen bygging av veier og jernbane

Bedriftene i byggenæringen som jobber med å bygge veier, jernbane, motorveier, undergrunnsbaner, tuneller og broer, økte omsetningen sin med 3,3 milliarder kroner i 2016.

-        Vi ser at dersom du velger å utdanne deg innen yrkesfag, vil du garantert få jobb etter fullført studie, sier Nilsen. Det er fortsatt stor etterspørsel etter fagarbeidere i hele Norge, avslutter hun med.