Fremtidens byggere på Bygg Reis Deg 2017

Publisert: 20.10.2017     Endret: 20.10.2017

Vi bygger Norge hadde et ungdomsarrangement under årets Bygg Reis Deg hvor ca. 50 elever fra Hellerud videregående skole deltok.

byggerisedeg_smaahusbygging.jpg

– Gratulerer til dere alle som har startet på en utdanning som er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. I dag skal vi simulere en byggeplass, hvor vi først skal bruke et digitalt verktøy, før vi skal bygge modellen vår, sier Caroline Nilsen, i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Med dette eventet ønsker BNL og Bygg Reis Deg å gi ungdommene en mulighet til å drive med noe praktisk under messen og bli bedre kjent med byggenæringen, før de går rundt og besøker stands.

Under eventet skulle elevene få teste ut digitale verktøy sammen med praktiske oppgaver. Elevene fikk først en kort innføring i BNLs BIM-modell, som de skulle bruke til å bygge småskalahus i målestokk 1:10. De ble delt inn i grupper og hver gruppe fikk veiledning fra Vg2 elever, faglærere og folk fra opplæringskontorene.

BNL har utarbeidet et dataprogram for bygningsinformasjonsmodellering i 3D (BIM), sammen med Rendra og Sweco. Dette verktøyet er et rekrutteringsverktøy hvor ungdom kan bli bedre kjent med de ulike fagene innen bygg og anleggsteknikk.

Erik Sørum fra Byggopp Oslo/Akershus, og Harald Hansen fra Opplæringskontoret for tømrerfaget, veiledet ungdommene under småhusbyggingen.

– Opplæringskontorene gjør en viktig jobb innen rekruttering til bygg og anlegg. Vi trenger deres kunnskap og erfaringer, Avslutter Nilsen.